महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागात 446 जागांसाठी भरती | AHD Recruitment

थोडक्यात माहिती | AHD Job 2023 Short Information  

------------------------------------

पशुसंवर्धन आयुक्तालयमहाराष्ट्र राज्यऔंधपुणे- ४११ ०६७. सरळसेवेने भरावयाच्या पदांची जाहिरात वेबसाईट https://ahd.maharashtra.gov.in

जाहिरात क्रमांक:-एनजीओ-५/ भरती-२०२२/(प्र.क्र.१२०५ ) / / २०२२पसं-१पुणे-६७दिनांक: / / २०२३ शासन निर्णयवित्त विभाग पदनि- २०२२/प्र.क्र.२/२०२२ / आपकदि. ३१/१०२०२२ अन्वये वित्त विभागाने पदभरतीवरील निर्बंध शिथिल केलेले आहेत. यानुसार पद पदभरतीला मान्यता देताना ज्या विभाग / कार्यालयाचा आकृतिबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही अशा विभागातील (वाहनचालक व गट-ड संवर्गातील पदे वगळून) सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादिपर्यंत रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आलेली आहे.

AHD Jobs | AHD Jobs Notification 2023 Posts | Salary, Application Form

------------------------------------

कार्यालयाचे  नाव: पशुसंवर्धन विभाग (ahd Recruitment 2023)

Online अर्ज सुरु होण्याची दिनांक:दिनांक २७.०५.२०२३ (सकाळी १०.०० पासून)

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: दिनांक ११.०६.२०२३ (रात्री ११.५९ पर्यंत)

अर्जाचा प्रकार : ऑनलाइन

एकूण पदसंख्या: 446 जागा

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Job Details / नोकरी माहिती : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

महत्वाचे -

वर्तमान सर्व चालू भरती - क्लिक करा

10 वी पास वरिल भरती - क्लिक करा

12 वी पास वरिल भरती - क्लिक करा

पदवी वरती भरती - क्लिक करा

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

पदाचे नाव व तपशील | AHD  Jobs Post Name & Detail

१.       पशुधन पर्यवेक्षक : ३७६

२.     वरिष्ठ लिपीक       : ४४

३.     लघुलेखक (उच्चश्रेणी) : 2

४.    लघुलेखक (निम्नश्रेणी) : १३

५.     प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ :4

६.     विविध संवर्ग पदे : 7

७.     तारतंत्री- ३यांत्रिकी-२बाष्पक परिचर -२,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

नोकरी ठिकाण | AHD  Job Location

महाराष्ट्र

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

📌 शैक्षणिक पात्रता / Educational Qualifications ➱ 

शैक्षणिक पात्रता |  AHD  Recruitment Qualification detail


शैषणिक तपशिला करिता अशीकृत जाहिरात पहा

·         अधिकृत जाहिरात (Notification): PDF

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

फी / चलन | AHD  Recruitment Fees

अमागास १०००/-

मागासवर्गीय/आ.दु.घ./ अनाथ/दिव्यांग /माजी सैनिक:- ९००/- (१० टक्के सूट) उपरोक्त परीक्षा शुल्का व्यतिरिक्त बैंक चार्जेस तसेच देय कर अतिरिक्त असतील.

परीक्षा शुल्क ना परतावा (Non Refundable) आहे.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

वयाची अट | AHD  vacancy age limit

फ्लाइंग ब्रांच - 01 जुलै 2024 पर्यंत 20 ते 24 वर्षे म्हणजेच 2 जुलै 2000 ते 1 जुलै 2004 दरम्यान जन्मलेला (दोन्ही तारखांसह). DGCA (भारत) द्वारे जारी केलेला वैध आणि सध्याचा व्यावसायिक पायलट परवाना धारण केलेल्या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा 26 वर्षांपर्यंत शिथिल आहे म्हणजेच 2 जुलै 1998 ते 1 जुलै 2004 दरम्यान जन्मलेले (दोन्ही तारखांसह).

ग्राउंड ड्युटी (तांत्रिक/गैर-तांत्रिक) शाखा – 1 जुलै 2024 पर्यंत 20 ते 26 वर्षे म्हणजेच 2 जुलै 1998 ते 1 जुलै 2004 दरम्यान जन्मलेले दोन्ही तारखांचा समावेश आहे.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

📌 Last Date/अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ➱ 

15-08-2023

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

सर्व महत्वाच्या लिंक्स | AHD  Job 2023 important links                               

------------------------------------

·         अधिकृत वेबसाईट:  पाहा 


·         अधिकृत जाहिरात (Notification): PDF


·         Online अर्जाची लिंक:  अर्ज करा /Apply Online

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

📌 अर्ज (Application Form) ➱ 

क्लिक करा

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

नोकारी माहिती व्यतिरिक़्त महत्वाचे -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

🙏🙏मित्रांनो जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवा 🙏🙏


Post a Comment

0 Comments

Top Post Ad

Below Post Ad