महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती 2022 | Maharashtra Police Bharti 2022

Police Bharti 2022 Maharashtra Police Bharti 2022

महाराष्ट्र पोलीस भरती ऑनलाईन अर्ज | Maharashtra Police Recruitment Online Application

  1. सर्वसाधारण सूचना
  2. घटकनिहाय जाहिरात
  3. घटकनिहाय रिक्त पदे
  4. घटकनिहाय भरती निकाल

पोलीस भरती २०२१ – सेवाप्रवेश नियम व शासन निर्णय | Police Recruitment 2021 – Service Entry Rules and Government Decisions

पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेशनियम

पोलीस शिपाई चालक (सेवाप्रवेशनियम

रा.रा.पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेशनियम

इतर शासन निर्णय

पोलीस भरती २०२१ – घटकनिहाय रिक्त पदे | Police Recruitment 2021 – Component Wise Vacancies

पोलीस शिपाई रिक्त पदे

पोलीस शिपाई चालक रिक्त पदे

राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई रिक्त पदे

ऑनलाईन अर्ज भरण्याबाबत सूचना


जाहिरात – क्लिक करा 

महाराष्ट्र पोलीस भरती एकूण जागा

पद क्र.

पदाचे नाव

पद संख्या

1

पोलीस शिपाई

14956

2

चालक पोलीस शिपाई

2174

3

राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई

1201

Total

18331

युनिट आणि पद संख्या पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई व राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई | Unit and Post No. of Police Constables, Driver Police Constables and State Reserve Police Force Armed Police Constables

क्र

युनिट

पद संख्या

पद संख्या

पोलीस शिपाई

चालक पोलीस शिपाई

1

बृहन्मुंबई

7076

994

2

ठाणे शहर

521

75

3

पुणे शहर

720

10

4

पिंपरी चिंचवड

216

5

मिरा भाईंदर

986

6

नागपूर शहर

308

121

7

नवी मुंबई

204

8

अमरावती शहर

20

21

9

सोलापूर शहर

98

73

10

लोहमार्ग मुंबई

620

11

ठाणे ग्रामीण

68

48

12

रायगड

272

06

13

पालघर

211

05

14

सिंधुदुर्ग

99

22

15

रत्नागिरी

131

16

नाशिक ग्रामीण

164

15

17

अहमदनगर

129

10

18

धुळे

42

19

कोल्हापूर

24

20

पुणे ग्रामीण

579

90

21

सातारा

145

22

सोलापूर ग्रामीण

26

28

23

औरंगाबाद ग्रामीण

39

24

नांदेड

155

30

25

परभणी

75

26

हिंगोली

21

27

नागपूर ग्रामीण

132

47

28

भंडारा

61

56

29

चंद्रपूर

194

81

30

वर्धा

90

36

31

गडचिरोली

348

160

32

गोंदिया

172

22

33

अमरावती ग्रामीण

156

41

34

अकोला

327

39

35

बुलढाणा

51

36

यवतमाळ

244

58

37

लोहमार्ग पुणे

124

38

लोहमार्ग औरंगाबाद

108

39

औरंगाबाद शहर

15

40

लातूर

29

41

वाशिम

14

42

लोहमार्ग नागपूर

28

राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई

पद संख्या

1

पुणे SRPF 1

119

2

पुणे SRPF 2

46

3

नागपूर SRPF 4

54

4

दौंड SRPF 5

71

5

धुळे SRPF 6

59

6

दौंड SRPF 7

110

7

मुंबई SRPF 8

75

8

सोलापूर  SRPF 10

33

9

गोंदिया SRPF 15

40

10

कोल्हापूर SRPF 16

73

11

काटोल नागपूर SRPF 18

243

12

कुसडगाव अहमदनगर SRPF 19

278


शारीरिक पात्रता

उंची/छाती

पुरुष

महिला

उंची

165 सेमी पेक्षा कमी नसावी (SRPF: 168 सेमी)

158 सेमी पेक्षा कमी नसावी

छाती

न फुगवता 79 सेमीपेक्षा कमी नसावी

शारीरिक चाचणी महाराष्ट्र पोलीस भरती शारीरिक पात्रता धावणी गोळा फेक 

पुरुष

महिला

गुण

धावणी

1600 मीटर

800 मीटर

30

गोळा फेक

20

Total

50 गुण

शारीरिक चाचणी (पोलीस शिपाई (SRPF): 

क्रिया

गुण

05 कि.मी धावणे

50

100 मीटर धावणे

25

गोळा फेक

25

Total

100


Maharashtra Police Bharti 2022 Maharashtra Police BhartiMaharashtra Police is the law enforcement agency responsible for the Indian state of Maharashtra. Maharashtra Police Bharti 2022, for 18331 Police Constable & Police Constable Driver & SRPF Armed Police Constable Posts in all Over Maharashtra.

Maharashtra Police Recruitment 2022

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Job Details / नोकरी माहिती : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

महत्वाचे -

वर्तमान सर्व चालू भरती - क्लिक करा

10 वी पास वरिल भरती - क्लिक करा

12 वी पास वरिल भरती - क्लिक करा

पदवी वरती भरती - क्लिक करा

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 📌 Job Details / नोकरी माहिती PDF Link  ➱ 

क्लिक करा

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 📌 एकूण जागा / Total Vacancy ➱ 

18331 जागा

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 📌 पदाचे नाव आणि पद संख्या ➱ 

पद क्र.

पदाचे नाव

पद संख्या

1

पोलीस शिपाई

14956

2

चालक पोलीस शिपाई चालक

2174

3

राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF)

1201


Total

18331


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 📌युनिट नुसार रिक्त जागा ➱ 


. क्र

युनिट

पद संख्या
पोलीस शिपाई

चालक पोलीस शिपाई चालक

1

बृहन्मुंबई

7076

994

2

ठाणे शहर

521

75

3

पुणे शहर

720

10

4

पिंपरी चिंचवड

216

5

मिरा भाईंदर

986

6

नागपूर शहर

308

121

7

नवी मुंबई

204


8

अमरावती शहर

20

21

9

सोलापूर शहर

98

73

10

लोहमार्ग मुंबई

620

11

ठाणे ग्रामीण

68

48

12

रायगड

272

06

13

पालघर

211

05

14

सिंधुदुर्ग

99

22

15

रत्नागिरी

131

16

नाशिक ग्रामीण

164

15

17

अहमदनगर

129

10

18

धुळे

42

19

कोल्हापूर

24

20

पुणे ग्रामीण

579

90

21

सातारा

145

22

सोलापूर ग्रामीण

26

28

23

औरंगाबाद ग्रामीण

39

24

नांदेड

155

30

25

परभणी

75

26

हिंगोली

21

27

नागपूर ग्रामीण

132

47

28

भंडारा

61

56

29

चंद्रपूर

194

81

30

वर्धा

90

36

31

गडचिरोली

348

160

32

गोंदिया

172

22

33

अमरावती ग्रामीण

156

41

34

अकोला

327

39

35

बुलढाणा

51

36

यवतमाळ

244

58

37

लोहमार्ग पुणे

124

38

लोहमार्ग औरंगाबाद

108

39

औरंगाबाद शहर

15

40

लातूर

29

41

वाशिम

14

42

लोहमार्ग नागपूर

28

राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF)
1

पुणे SRPF 1

119


2

पुणे SRPF 2

46


3

नागपूर SRPF 4

54


4

दौंड SRPF 5

71


5

धुळे SRPF 6

59


6

दौंड SRPF 7

110


7

मुंबई SRPF 8

75


8

सोलापूर  SRPF 10

33


9

गोंदिया SRPF 15

40


10

कोल्हापूर SRPF 16

73


11

काटोल नागपूर SRPF 18

243


12

कुसडगाव अहमदनगर SRPF 19

278


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 📌 नोकरीचे ठिकाण / Job Location ➱ 

पूर्ण महाराष्ट्र 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

📌 शैक्षणिक पात्रता / Educational Qualifications ➱ 

पोलीस शिपाई: इयत्ता 12वी उत्तीर्ण. 

पोलीस शिपाई चालक: (i) इयत्ता 12वी उत्तीर्ण.  (ii) हलके वाहन चालक परवाना (LMV-TR) 

राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई: इयत्ता 12वी उत्तीर्ण.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 📌 शारीरिक पात्रता 

उंची/छाती

पुरुष

महिला

उंची

165 सेमी पेक्षा कमी नसावी (SRPF: 168 सेमी)

158 सेमी पेक्षा कमी नसावी

छाती

फुगवता 79 सेमीपेक्षा कमी नसावी


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 📌 शारीरिक चाचणी  

क्रिया

पुरुष

महिला

गुण

पोलीस शिपाई
धावणी

1600 मीटर

800 मीटर

20


100 मीटर

100 मीटर

15

गोळा फेक

15

Total

50 गुणपोलीस शिपाई चालक
धावणी

1600 मीटर

800 मीटर

30

गोळा फेक

20

Total

50 गुणपोलीस शिपाई SRPF
धावणी

05 कि.मी

50


100 मीटर

25

गोळा फेक

25

Total

100 गुण••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 📌 Fee / फी ➱   

खुला प्रवर्ग: ₹450/-   

मागास प्रवर्ग: ₹350/-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

📌  वयाची अट / Age Limit ➱ 

30 नोव्हेंबर 2022 रोजी,  

मागास प्रवर्ग:05 वर्षे सूट

  • पोलीस शिपाई: 18 ते 28 वर्षे. 
  • चालक पोलीस शिपाई: 19 ते 28 वर्षे. 
  • राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई: 18 ते 25 वर्षे.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

📌 Last Date/अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ➱ 

30 नोव्हेंबर 2022

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 📌 अधिकृत संकेतस्थळ / Official Website ➱ 

अधिकृत वेबसाईटपाहा

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

📌 जाहिरात (Notification) ➱ 

उमेदवारांना सामान्य सूचना: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

📌 Online अर्ज (Application Form) ➱ 

Online अर्ज: Apply Online 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

नोकारी माहिती व्यतिरिक़्त महत्वाचे -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

🙏🙏मित्रांनो जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवा 🙏🙏


Post a Comment

0 Comments

Top Post Ad

Below Post Ad